Živoucí Síla

Živoucí Síla je energie, která nás obklopuje, která je všude. Je tvořená všemi živoucími bytostmi, a proto nezáleží na tom, kolik si vezmeme. Je to nekonečný zdroj energie pro každého.
I když je tento aspekt Síly statický, může být ovlivněn pomocí Osobní Síly. Přenášejí se skrze ní myšlenky a energie. Například na místě, kde bylo pácháno násilí, může být ještě dlouho cítěn zvláštní tísnivý pocit. Způsobuje ho Živoucí Síla, která byla ovlivněna hrůzným činem a také osobními Silami daných lidí. Tato Síla tedy slouží i jako "nahrávací" zařízení. Pokud někdo manipuluje se Silou, vytváří tím v Síle vibrace, jejichž intenzita záleží na způsobu, jakým byla Síla použita. Pokud ve spěchu s velkou naléhavostí, tak jsou zjistitelné na obrovské vzdálenosti (samozřejmě osobami, které je vnímají).

Tato Síla je pro Jediho velice důležitá, díky ní může cítit kohokoli, kdekoli, v jakémkoli čase nebo jakékoli existující realitě. Musí se však učit nejprve ovládnout svoji osobní Sílu, poté může vnímat Živoucí Sílu a nakonec ji může i ovládat. Síla však nesmí být zneužívána, v takovém případě se vytváří nerovnováha, která danou osobu zbavuje citlivého vnímání Síly a zabraňuje jejímu zneužívání.

Poznámka: Také platí "magický" zákon trojnosti a karmy - cokoli učiníme se nám 3x vrátí.