Jediismus

Jedi a Jediismus

Slovo Jedi je označení pro člověka, který vyznává Jediismus (ať už jako filozofii, nebo víru). Někteří také říkají Jedi - realista, aby zdůraznili, že se nejedná o nějakou hru, ale o opravdovou celoživotní cestu.

Různá náboženství se neustále vyvíjejí, vznikají nové, některé i zanikají. Mění se podle doby, ve které se lidstvo nachází. Relativně nedávno vzniklo náboženství Jediismus. Jediismus vychází z mnoha starších náboženství a přejímá jejich výhody. Zajisté má pro někoho taky určité nevýhody, ale Jediismus se vytvořil z mnoha náboženství a poučil se z jejich nedostatků a chyb. Jediismus nezná násilí, netoleruje krutost, nepřesvědčuje lidi, že je to jediné správné náboženství, nediskriminuje, nezesměšňuje, nežádá si oběti (snad jen ochotu učit se), nevyžaduje chrámy, složité rituály a podobně. Na druhou stranu být Jedi vyžaduje neustálý trénink, učení se a hlavně žití podle kodexu. Jediismus je cesta žití, přemýšlení a víry. Je to velice individuální náboženství a tak se liší podle každého člověka. Každý si ho může uzpůsobit podle svého, ovšem jsou jisté základy, na kterých je třeba stavět, které musejí být vždy dodrženy a bez kterých by se žádný Jedi neobešel.

Základy Jediismu

- Jedi ví, je a pracuje v souladu se Silou. Jedi studuje Sílu, pužívá ji a pomáhá ji zvětšovat. Jedi je silou veden, ovlivňován a posilován a také na ní spoléhá.

- Jedi dodržuje kodex, nebo něco podobného, co obsahuje ty samé principy.

- Jedi musí dodržovat principy vycházející z vlastností, které určují jací jsme skrze akce a slova. Přestože opět mohou být vyjádřeny v jiné formě, musí zůstat v srdci každého Jediho.

- Jedi lpí na individuální svobodě. Svoboda je vlastnost rozhodovat sám za sebe. Zavrhnout volbu někoho jiného je proti tomu, za čím si Jedi stojí.

- Jedi zavrhuje používání násilí, krutosti a podobných trestů.

- Jedi uznává demokracii, politickou i náboženskou.

- Jedi nestuduje pouze Jediismus a Sílu, ale musí se učit všem odvětvím života, které se mu někdy budou hodit.