Úvod

Jediismus (z angl. the Jediism) je duchovní směr založený na filozofii rytířů Jedi. Protože nemá žádnou centrální organizaci a pevně daná pravidla, je velice individualistický. Jediismus může být brán jako filozofie života, nebo jako náboženství. Názory na to, co je lepší se různí, proto je dobré řídit se podle sebe a svých představ. Jediismus je založen na tom, zlepšovat sám sebe a své schopnosti používat pro dobro ostatních. Rozhodně nechceme nikomu tvrdit, že Jediismus je ta jediná správná cesta. Je to jen jedna z cest, po kterých se člověk může vydat.

Základními prvky Jediismu je víra v Sílu a dodržování kodexu.

Síla je v Jediismu chápána jako složení ze tří aspektů. Osobní Síla, která určuje energii daného člověka (aura), Živoucí Síla tvořená všemi živými bytostmi, která prostupuje vším a Všesjednocující Síla, která každému určuje jeho úděl. Všesjednocující Síla bývá v jiných náboženstvích nazývána jako Bůh, Bohyně, Bozi, Ďábel, Chi, Energie atd. Podle nás však název není důležitý a tak věříme prostě v Sílu. Síla nás vede, pomáhá nám a odhaluje některá tajemství života.

Kodex tvoří pár důležitých zásad, podle kterých se musí řídit každý Jedi.

Dalšími prvky je rozvíjení vlastností a schopností, které by měl mít každý Jedi a zlepšování různých dovedností, které se v životě mohou hodit.

Protože vnímáme Jediismus jako prostředek k vlastnímu sebezdokonalení, najdete na těchto stránkách také informace o magii, filozofii, psychologii, zdravém způsobu života a další. Pokud Vás zaujmou některé principy nebo cvičení, můžete je aplikovat a při tom Jediismus nevyznávat.

Důležité:

Jediismus není žádná hra na rytíře Jedi se světelnými meči, kteří umí z rukou metat blesky a nechat levitovat vesmírné lodě. Jediismus sice vychází ze Star Warsů a z rytířů Jedi, které tam stvořil George Lucas, ale rozhodně se nejedná o žádné RPG, LARP, dřevárny a podobné hry.

S informacemi na těchto stránkách je třeba jednat ohleduplně a zodpovědně, jako se všemi, které se týkají magie, okultismu atd. Rozhodně tedy neneseme zodpovědnost za nesprávné použití. Velká část uvedených informací (zvláště cvičení) pochází z našich zkušeností, kterých jsme museli sami dosáhnout. Tyto stránky mají umožnit lidem, kteří se o to zajímají v jejich rozvoji a pomoci lidem k lepšímu životu, plného spokojenosti a Síly. Doufáme, že nikdo nezneužije toho, že sem vlastně vkládáme vlastní zkušenosti, postupy, životní cíle a že tím vlastně odhalujeme část našeho života. Pokud tedy přicházíte s dobrými úmysly, vítáme Vás a přejeme pěkné počtení.

Ať Vás provází Síla.